Bệnh viện thông minh

Là hệ thống quản lý toàn diện bệnh viện, bao gồm các nhóm quản lý khám chữa bệnh, nhóm quản lý xét nghiệm, nhóm quản lý chẩn đoán hình ảnh, lưu trữ và giao tiếp hình ảnh, nhóm bệnh án điện tử, nhóm kiểm soát tài chính và điều hành, nhóm tích hợp và kết nối, nhóm quản trị và nhóm ứng dụng mới thông minh.

Với quan điểm xem bệnh nhân là trung tâm của hệ thống, hệ thống bệnh viện thông minh cho phép các bệnh viện hiện đại hóa hầu hết các quy trình để bệnh nhân luôn cảm thấy thoải mái và thuận tiện nhất trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Bệnh nhân được bệnh viện kết nối tương tác 2 chiều theo thời gian thực thông qua hệ thống ứng dụng trên điện thoại thông minh, được chủ động thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh thông qua các KIOSK thông minh. Điều này giúp bệnh nhân luôn nắm bắt kịp thời tình trạng quá trình khám chữa bệnh của mình, tối ưu hóa thời gian chờ đợi và thực hiện dịch vụ. Hệ thống cũng giúp hệ thống bác sỹ, y tá, kỹ thuật viên, nhân viên tài chính cũng như ban lãnh đạo bệnh viện đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc

tanaco