Bệnh viện – y tế

GIẢI PHÁP ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRONG BỆNH VIỆN

Xã hội phát triển đồng nghĩa với dịch vụ y tế được cải thiện. Các cơ sở bệnh viện được xây dựng ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu và sự cấp bách của người dân. Một dự án Bệnh Viện luôn là một dự án với các yêu cầu khắc khe, những quy định cụ thể về không gian, môi trường và kỹ thuật. Dự án Bệnh
Viện là tập hợp các phòng với công năng khác nhau: Phòng sạch, văn phòng, phòng bệnh,…

Đối với Nhóm Phòng Sạch: Phòng mổ, Phòng vô trùng, Kho thuốc, Hàng lang phòng mổ… Với điều kiện không khí yêu cầu sạch sẽ, vô trùng, mật độ bụi bẩn ở mức thấp nhất. Cùng với nhiệt độ duy trì từ 20 – 24 o C, độ ẩm 20 – 60% (Theo tiêu chuẩn ASHRAE) để ức chế khả năng phát triển của vi khuẩn.
Với Nhóm Phòng Bệnh: Phòng bệnh, Vật lý trị liệu, cấp cứu…. Được yêu cầu về lượng gió tươi cấp vào phòng. Không khí được lấy từ bên ngoài và xử lý nhiệt độ, bụi bẩn và cấp vào các phòng tạo ra một không gian giúp người bệnh cảm thấy thoải mái và bầu không khí sạch được luân chuyển trong phòng. Tùy vào từ quy mô của bệnh viện chúng tôi luôn cân nhắc, xem xét, đề suất các giải pháp, hệ thống khác khau như: AHU, Chiller, VRF, lưới lọc HEPA…

tanaco